ارگانیسم رحمت خداوند پیامبر خداوند ماه شعبان

ارگانیسم: رحمت خداوند پیامبر خداوند ماه شعبان اعمال ماه شعبان مناجات شعبانیه

گت بلاگز اخبار حوادث به من تجاوز کرده اند/ با رضایت خودش بوده ، ادعای زن نجات غریق/ متهمان

اواسط مرداد 95 زنی با حضور در اداره شانزدهم پلیس آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران در حالی که دو مرد جوان با شکایتش در بازداشت بودند مدعی شد که از سوی متهمان و یک

ادعای زن نجات غریق:به من تجاوز کرده اند/ متهمان:با رضایت خودش بوده

عبارات مهم : ایران

اواسط مرداد 95 زنی با حضور در اداره شانزدهم پلیس آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران در حالی که دو مرد جوان با شکایتش در بازداشت بودند مدعی شد که از سوی متهمان و یکی از دوستانشان 4 روز در اسارت مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

کشور عزیزمان ایران نوشت:با تکمیل تحقیقات و دستگیری متهم سوم و ارجاع پرونده به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران، صبح دیروز زن ورزشکار در دادگاهی غیرعلنی و پشت درهای بسته برابر قضات ایستاد و گفت: یکی از متهمان کارگر منزل ام بود و چند روز پیش از اتفاق متوجه شدم که وسایل منزل ام را به دزدی برده هست. با او تماس گرفتم و با اینکه ابتدا منکر همه چیز بود ولی هنگامی که دید من مدرک دارم همه چیز را گردن گرفت و قرار شد وسایل را برایم بیاورد ولی چند روز بعد یکدفعه با دو مرد به سراغم آمد و مرا با همدستی آن دو نفر به صندوق عقب ماشین ارزش انداختند. من غریق نجات هستم و توان بدنی خوبی هم دارم ولی چون آنها سه نفر بودند نتوانستم در برابرشان مقاومت کنم. آنها سه روز تمام مرا در منزل ارزش حبس کرده و آزارم دادند تا اینکه آخر روز چهارم در حالی که همه ارزش خواب بودند گوشی یکی از آنها را برداشتم و با پلیس تماس گرفتم».

پس از بیانات این زن، متهمان در جایگاه ایستادند ولی اتهاماتشان را رد کردند. این درحالی بود که گواهی پزشکی قانونی نیز تا حدودی حرف های زن غریق نجات را تأیید می کرد.

به من تجاوز کرده اند/ با رضایت خودش بوده ، ادعای زن نجات غریق/ متهمان

یکی از متهمان به دادرسان گفت: برادرم این زن را می آشنایی و به من می گفت بروم در منزل اش کمک دستش باشم. تا اینکه آن روز هنگامی که به منزل رفتم دیدم او به منزل ما آمده و با برادرم درگیر هست. من کاری به کار آنها نداشتم تا اینکه صبح دیدم پلیس بالای سرم ایستاده است و برادرم نیز قبل از بیدار شدن ما متوجه زنگ زدن این زن به پلیس شده است و از منزل فرار کرده بود. ما او را ندزدیده بودیم و حتی پزشکی قانونی نیز حرف های او را ثابت نکرده هست. از شما نیز تقاضای بخشش دارم. باور کنید کاری نکرده ایم و این زن خودش به همه چیز رضایت داده بود».

در آخر این جلسه قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به ریاست قاضی بابایی و مستشار قاضی تولیت وارد شور شدند تا جهت متهمان تصمیم گیری کنند.

اواسط مرداد 95 زنی با حضور در اداره شانزدهم پلیس آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران در حالی که دو مرد جوان با شکایتش در بازداشت بودند مدعی شد که از سوی متهمان و یک

واژه های کلیدی: ایران | دادگاه | قانونی | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz