ارگانیسم رحمت خداوند پیامبر خداوند ماه شعبان

ارگانیسم: رحمت خداوند پیامبر خداوند ماه شعبان اعمال ماه شعبان مناجات شعبانیه

گت بلاگز اخبار حوادث زلزله ۵.۳ ریشتری در مزر کشور عزیزمان ایران و عراق

زلزله‌ای به بزرگی ۵.۳ مزر کشور عزیزمان ایران و عراق را لرزاند. ایران | زلزله | سنندج | آذربایجان | آذربایجان غربی | مرکز لرزه نگاری کشور | اخبار حوادث

زلزله ۵.۳ ریشتری در مزر کشور عزیزمان ایران و عراق

زلزله ۵.۳ ریشتری در مزر کشور عزیزمان ایران و عراق

عبارات مهم : ایران

زلزله ای به بزرگی ۵.۳ مزر کشور عزیزمان ایران و عراق را لرزاند.

به گزارش ایلنا، شرح این زلزله به شرح زیر است:

زلزله ۵.۳ ریشتری در مزر کشور عزیزمان ایران و عراق

بزرگی: 5.3

محل وقوع: عراق – حوالی میر آباد(آذربایجان غربی)

زلزله‌ای به بزرگی ۵.۳ مزر کشور عزیزمان ایران و عراق را لرزاند. ایران | زلزله | سنندج | آذربایجان | آذربایجان غربی | مرکز لرزه نگاری کشور | اخبار حوادث

تاریخ و وقت وقوع به وقت محلی: 1396/06/01 18:12:54

طول جغرافیایی: 45.05

عرض جغرافیایی: 36.19

زلزله ۵.۳ ریشتری در مزر کشور عزیزمان ایران و عراق

عمق زمین لرزه: 10 کیلومتر

نزدیک ترین شهرها:

زلزله‌ای به بزرگی ۵.۳ مزر کشور عزیزمان ایران و عراق را لرزاند. ایران | زلزله | سنندج | آذربایجان | آذربایجان غربی | مرکز لرزه نگاری کشور | اخبار حوادث

38 کیلومتری میر آباد (آذربایجان غربی)

38 کیلومتری سردشت (آذربایجان غربی)

زلزله ۵.۳ ریشتری در مزر کشور عزیزمان ایران و عراق

57 کیلومتری پیرانشهر (آذربایجان غربی)

نزدیکترین مراکز استان:

151 کیلومتری ارومیه

201 کیلومتری سنندج

منبع: مرکز لرزه نگاری کشوری مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران

واژه های کلیدی: ایران | زلزله | سنندج | آذربایجان | آذربایجان غربی | مرکز لرزه نگاری کشور | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz