ارگانیسم رحمت خداوند پیامبر خداوند ماه شعبان

ارگانیسم: رحمت خداوند پیامبر خداوند ماه شعبان اعمال ماه شعبان مناجات شعبانیه

گت بلاگز اخبار حوادث ٤ تجاوز در پرونده نویسنده هوسباز

کیفرخواست علیه مرد ٥٧ ساله‌ای که به بهانه کار تحقیقاتی اقدام به فریب و ترساندن دختران جوان می‌کرد، در دادسرای ارشاد پایتخت کشور عزیزمان ایران صادر شد.

٤ تجاوز در پرونده نویسنده هوسباز

٤ تجاوز در پرونده نویسنده هوسباز

عبارات مهم : پرونده

کیفرخواست علیه مرد ٥٧ ساله ای که به بهانه کار تحقیقاتی اقدام به فریب و ترساندن دختران جوان می کرد، در دادسرای ارشاد پایتخت کشور عزیزمان ایران صادر شد.

کیفرخواست صادره جهت این مرد دو بخش دارد. به همین علت بخشی از پرونده که مربوط به تهیه فیلم مستهجن هست، در دادگاه انقلاب و عمومی پایتخت کشور عزیزمان ایران پیگیری خواهد شد و بخش دیگری از پرونده که مربوط به آزار و تجاوز به قربانیان هست، در دادگاه ارشاد پیگیری می شود.

متهم ۵۷ ساله با طرح این ادعا که نویسنده است و جهت کتاب جدیدش به کار تحقیقی، نظرسنجی و مصاحبه نیاز دارد، اقدام به اغفال دختران جوان می کرد. او با چرب زبانی و اغفال دختران به این بهانه که شما جوان و خوشفکر هستی و باید با شما مصاحبه کنم، با آنها قرار حضوری می گذاشت و با حرف هایی مانند من جای پدربزرگ شما هستم، آنها را اغفال کرده و بعد به ارتباط جنسی می رسید.

٤ تجاوز در پرونده نویسنده هوسباز

با توجه به بررسی های انجام شده است زیاد قربانیان دختران جوانی هستند که زیر ۲۵ سال دارند؛ البته نباید فراموش شود که این آقا واقعا نویسنده است و چند کتاب او نیز انتشار یافته هست. به هر حال او به شیوه های متفاوت روی ذهن قربانیان خود کار می کرد و بعد از جلب اعتماد آنها به مرور اهداف بی شرمانه و غیرانسانی خود را که در زمینه سوءاستفاده جنسی از این دختران بود، عملی می کرد. در مواردی هم که طعمه ها بعد از پی بردن به اهداف شیطانی این مرد از ادامه رابطه با او خودداری می کردند، او با ترساندن و ارعاب و بیان این که فیلم هایی را که تهیه کرده است به خانواده های آنها نشان می دهد، آنها را مجبور به ادامه رابطه می کرد.

در مواردی متهم، قربانیان را مجبور به ترک تحصیل یا مرخصی موقتی از دانشگاه می کرد تا بتوانند زیاد در خدمت او باشند. این متهم با تهدید، آنها را گاهی مجبور می کرد که به یک مغازه بروند و به نحوی با مغازه دار صحبت کنند که او جنبش شود.

متهم از قربانیان می خواسته از این واکنش‌ها خود فیلم بگیرند و جهت او بفرستند یا هنگامی که سوار تاکسی می شوند، با لمس راننده او را وادار به تصویر العمل کنند. در یکی، دو مورد قربانیان که دیگر تحمل رفتارهای این مرد متجاوز را نداشته اند، قصد خودکشی داشتند.

در پرونده اخیر این متهم با اتهامات صدمه عمدی، تشویق به فساد و فحشا و تهیه فیلم مستهجن و ترساندن به انتشار فیلم های مستهجن روبه رو است و حداقل ٦ قربانی شناسایی شده است اند، ولی حتی بعضی از قربانیان در پی تماس مقامات قضائی از وحشت آبرویشان حاضر به شکایت نشده اند و درنهایت قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده با چهار شاکی صادر شد. صدور قرار مجرمیت این متهم در حالی است که پزشکی قانونی داشتن اختلال روانی جنبش پذیری این متهم را تأیید کرده هست، ولی میزان اختلالات او در حدی نیست که رافع مسئولیت کیفری او باشد.

کیفرخواست علیه مرد ٥٧ ساله‌ای که به بهانه کار تحقیقاتی اقدام به فریب و ترساندن دختران جوان می‌کرد، در دادسرای ارشاد پایتخت کشور عزیزمان ایران صادر شد.

بازپرس پرونده نیز اعتقاد است که او رفتاری جامعه ستیز و سابقه مسئله روانی دارد. علاوه بر این موارد متهم یک سابقه کیفری مشابه در اصفهان دارد که سال قبل به تحمل کیفر محکوم شده است است.

روزنامه شهروند

واژه های کلیدی: پرونده | دختران | نویسنده | فیلم مستهجن | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz