ارگانیسم رحمت خداوند پیامبر خداوند ماه شعبان

ارگانیسم: رحمت خداوند پیامبر خداوند ماه شعبان اعمال ماه شعبان مناجات شعبانیه

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی از حصر فقط پوسته‌اش مانده است

یک عضو هیات رییسه مجلس با اشاره به بیانات رییس‌جمهوری راجع به حصر، گفت که حسن روحانی اعتقاد است از حصر فقط پوسته‌اش مانده است. 

از حصر فقط پوسته‌اش مانده است

از حصر فقط پوسته اش مانده است

عبارات مهم : روزنامه

یک عضو هیات رییسه مجلس با اشاره به بیانات رییس جمهوری راجع به حصر، گفت که حسن روحانی اعتقاد است از حصر فقط پوسته اش مانده هست.

به گزارش ایسنا، علیرضا رحیمی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:

«دکتر روحانی در دیدار با فراکسیون امید راجع به برطرف حصر گفت: در نتیجه کارهایی که از دولت یازدهم شده است هست، از حصر فقط پوسته اش مانده هست. ماه ها طول کشید تا چند روزنامه جهت محصورین آزاد شد. وزیر من به طور منظم به دیدار آنها می رود».

از حصر فقط پوسته‌اش مانده است

واژه های کلیدی: روزنامه | حسن روحانی | دولت یازدهم | دکتر روحانی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz