ارگانیسم رحمت خداوند پیامبر خداوند ماه شعبان

ارگانیسم: رحمت خداوند پیامبر خداوند ماه شعبان اعمال ماه شعبان مناجات شعبانیه

گت بلاگز اخبار گوناگون شهری که از گرما مردمش زیر زمین زندگی می‌کنند

صخره های سفید (White Cliffs) نام یک شهر بیابانی و کوچک دورافتاده در استرالیاست که مردم آن جهت فرار از آفتاب سوزان تابستان زیر زمین زندگی می کنند. در این شهر همه

شهری که از گرما مردمش زیر زمین زندگی می‌کنند

شهری که از گرما مردمش زیر زمین زندگی می کنند

عبارات مهم : زندگی

صخره های سفید (White Cliffs) نام یک شهر بیابانی و کوچک دورافتاده در استرالیاست که مردم آن جهت فرار از آفتاب سوزان تابستان زیر زمین زندگی می کنند. در این شهر همه نوع آدم از جانباز جنگ ویتنام و افغانستان تا پلیس بازنشسته و کارگر معدنی که زمانی آرزوی ثروتمند شدن داشته، زندگی می کنند.

شهری که از گرما مردمش زیر زمین زندگی می‌کنند

فقط ۱۰۰ نفر در این شهر کوچک زندگی می کنند که در هزار کیلومتری شمال سیدنی واقع شده است است و با نزدیک ترین سوپرمارکت ۳۰۰ کیلومتر فاصله دارد. تابستان ها دمای این شهر به ۵۰ درجه می رسد و از اوج شبیه یک بیابان مسطح غیر قابل سکونت هست. بعضی تخمین می زنند که حدود ۵۰ هزار گودال بلااستفاده در این شهر وجود دارد که به وسیله معدنچیان امیدواری ایجاد شده است که زمانی به دنبال سنگ شانس خود بوده اند. امید های آن ها این منطقه را از اوج شبیه به سطح ماه کرده است.

صخره های سفید (White Cliffs) نام یک شهر بیابانی و کوچک دورافتاده در استرالیاست که مردم آن جهت فرار از آفتاب سوزان تابستان زیر زمین زندگی می کنند. در این شهر همه

ساکنان این شهر مجبورند از گرما زیر زمین زندگی کنند و جهت رسیدن به نزدیک ترین سوپرمارکت باید ۳۰۰ کیلومتر رانندگی کنند. ولی بیشترشان می گویند حاضر نیستند جای دیگری زندگی کنند. زندگی در این شهر چالش های زیادی دارد، ولی سکوت و آرامش منحصر به فردی دارد که شهروندان قدیمی، آن را با هیچ چیز دیگری عوض نمی کنند.

هرچند زیاد مردم منزل های بسیار فقیرانه و کوچکی دارند، ولی بعضی از آن ها هم منزل های زیرزمینی بزرگی دارند. منزل های بزرگ با درختان برگ داری احاطه شده است اند که در ماه های تابستان تا حد امکان آن ها را خنک نگه می دارد. زیاد منزل های شهر متعلق به کسانی هستند که امیدوارند روزی یک سنگ باارزش در زمین های معدنی آن پیدا کنند.

شهری که از گرما مردمش زیر زمین زندگی می‌کنند

اولین سنگ اپال در این شهر در سال ۱۸۸۴ پیدا شد و تا سال ۱۸۹۰ یک شهر کوچک از معدنچیانی ایجاد شده است بود. در این دوران مصالح ساختمانی به مشکل به دست آمده و گران بود، بنابراین معدنچیان امیدوار از گودال هایی که قبلا حفر کرده بودند به عنوان منزل استفاده کردند. از آنجاکه زمین آن از ماسه سنگ تشکیل شده است و خاک سست نیست، منزل ها محکم بودند. حتی بعضی خانواده ها به این شهر می آیند و چند هفته چادر می زنند تا از سکوت بیابان استفاده کنند.

صخره های سفید (White Cliffs) نام یک شهر بیابانی و کوچک دورافتاده در استرالیاست که مردم آن جهت فرار از آفتاب سوزان تابستان زیر زمین زندگی می کنند. در این شهر همه

برترین ها

شهری که از گرما مردمش زیر زمین زندگی می‌کنند

واژه های کلیدی: زندگی | بیابان | تابستان | اخبار گوناگون

شهری که از گرما مردمش زیر زمین زندگی می‌کنند

شهری که از گرما مردمش زیر زمین زندگی می‌کنند

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz